ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “วิธีคิดในการออกแบบ และแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน” โดยคุณดวงฤทธิ์ บุนนาค

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “วิธีคิดในการออกแบบ และแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน” โดยคุณดวงฤทธิ์ บุนนาค

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษาและบุคคลที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “วิธีคิดในการออกแบบ และแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน” โดยคุณดวงฤทธิ์ บุนนาค สถาปนิกระดับแนวหน้าของเมืองไทย ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 10.00-12.30 น. ณ ห้องประชุมทรงคุณอัตถากร (Auditorium) อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าว:ปิยะนุช อินทร์พรหม
ข้อมูล:อาจารย์เจนจิรา นาเมืองรักษ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 
Translate »