การตรวจวิทยานิพนธ์นิสิตสาขาวิชานฤมิตศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2559

img_6483

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

img_6370

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560  ที่ผ่านมาสาขาวิชานฤมิตศิลป์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยคณาจารย์ประจำสาขาวิชา  ได้จัดให้มีการนำเสนอวิทยานิพนธ์ครั้งสุดท้ายของนิสิตชั้นปีที่ 4  ประจำปีการศึกษา 2559  ณ  ห้องประชุม AR116  อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ  ทั้งนี้คณาจารย์ในสาขาวิชายังได้ร่วมชี้แนะและให้คำแนะนำแก่นิสิตให้มีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นและจบการศึกษาไปอย่างมีคุณภาพต่อไป

ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง

ภาพประกอบกิจกรรม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 
Translate »