การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “วิธีคิดในการออกแบบ และแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน” โดยคุณดวงฤทธิ์ บุนนาค

18121458_1421406951238423_8614780360898762660_o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

img_6294

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 10.00-12.00 น. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับเกียรติจากคุณดวงฤทธิ์ บุญนาค   สถาปนิกระดับแนวหน้าของเมืองไทย  บรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “วิธีคิดในการออกแบบ และแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน”  ณ ห้องประชุมทรงคุณอัตถากร (Auditorium)   โดย ดร.เพชรลัดดา เพ็ชรภักดี เป็นตัวแทนกล่าวต้อนรับและกล่าวขอบคุณวิทยากรที่ได้สละเวลาอันมีค่ามาให้ความรู้แก่นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  ซึ่งมี อาจารย์เจนจิรา นาเมืองรักษ์ เป็นผู้ประสานงานหลักในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสที่ดีอย่างยิ่งสำหรับนิสิตที่ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และตอบข้อซักถามเพื่อให้ความกระจ่างกับนิสิตอย่างรอบด้าน  นอกจากนี้ในช่วงบ่ายของวันเดียวกันคุณดวงฤทธิ์ บุญนาค  ยังได้ให้เกียรติให้ข้อแนะนำและตอบข้อซักถามกับนิสิตชั้นปีที่ 5 สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์  ในการก้าวไปสู่อาชีพสถาปนิกในอนาคตที่นิสิตกำลังจะสำเร็จการศึกษา  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอขอบพระคุณวิทยากรเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้อีกครั้ง

ผู้ประสานงาน : อาจารย์เจนจิรา นาเมืองรักษ์
ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร ป้อมมะรัง

ภาพประกอบกิจกรรม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 
Translate »