Daily Archives: May 2, 2017

ฉบับประจำเดือน มีนาคม 2560

title03-60

                          >> Download << ในฉบับ นิสิตได้รับคัดเลือกให้ไปโชว์ผลงาน ณ Tama arts University ประเทศญี่ปุ่น นิสิตคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 Fashion Lifestyle การจัดการความรู้ด้านการดำเนินการวิจัยและบริการวิชาการ 2/2559 กิจกรรมส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุนในหัวข้อ “การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน” โครงการอบรมภาษาอังกฤษ การตรวจนำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 2 ทัศนศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทัศนศึกษาอาคารประเภทห้างสรรพสินค้า Terminal 21-The mall จังหวัดนครราชสีมา กิจกรรมสืบสานประเพณีบุญผะเหวด มมส. ร่วมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากร มมส. ปี 2560

Read More »

ฉบับประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560

title02-60

                      >> Download << ในฉบับ รับรางวัลสนับสนุนในโครงการอุดหนุนเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities-Clean Energy) ร่วมจัดนิทรรศการในงานนักประดิษฐ์ ประจำปี 2560 (Thailand Inventors’ Day 2017) ละคร พลุนัดที่16 “TheLose Memories” นิสิตได้รับรางวัลในโครงการประกวดออกแบบพื้นที่ทางเข้าอุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กิจกรรมงานเทศกาลของขวัญ ของทำมือ ศิษย์เก่ารุ่นเจ็ดสอนน้องในเรื่อง “สถาปนิกกับชีวิตราชการ”

Read More »

ฉบับประจำเดือน มกราคม 2560

title01-60

                  >> Download << ในฉบับ จัดโครงการ “รอยพ่อ แผ่นดิน๙” มอบองค์พระพิฆเนศให้กับท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สอบสัมภาษณ์นักเรียนระบบโควตารับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 ชมรมศิษย์เก่ามอบรถเข็นให้โรงพยาบาล จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

Read More »

ฉบับประจำเดือน ธันวาคม 2559

title12-59

                        >> Download << ในฉบับ การประชุมถ่ายทอดนโยบาย  ประจำภาคเรียนที่ 1/2559 อาจารย์ ดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ. 2559 พิธีการซ้อม(ย่อย)เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร การซ้อมใหญ่และวันพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ โครงการค่ายสถาปัตย์สัญจร ครั้งที่ 16 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2559-2560

Read More »

นิทรรศการวิทยานิพนธ์สาขาภูมิสถาปัตยกรรม ประจำปีการศึกษา 2559

title

                                              เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560  สาขาภูมิสถาปัตยกรรม  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยคณาจารย์ประจำสาขาวิชา  ได้จัดให้มีการจัดแสดงและนำเสนอวิทยานิพนธ์ครั้งสุดท้ายของนิสิตชั้นปีที่ 5  ประจำปีการศึกษา 2559  ณ  โถงชั้น 1  อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุวัฒน์  การถัก  เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมในครั้งนี้  ทั้งนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานจากการทำวิทยานิพนธ์ของนิสิตชั้นปีสุดท้ายให้กับนิสิตรุ่นน้อง  และผู้สนใจได้ศึกษาต่อไป ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพประกอบกิจกรรม  

Read More »

ตรวจสุขภาพบุคลากร ประจำปี 2560

img_6530

                                            เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพบุคลากรทั้งหมด  ประจำปี 2560  ณ  ห้องประชุม AR101-3  สำนักงานเลขานุการ  โดยได้รับความอนุเคราะห์บุคลากรทางการแพทย์จากคณะแพทย์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานภายในคณะฯทั้งหมดมีสุขภาพสมบูรณ์ทางร่างกาย  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการในการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรให้มีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ  อันเป็นส่วนสำคัญที่จะผลักดันให้คณะฯประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพประกอบกิจกรรม

Read More »
 
Translate »