Monday , September 25 2017
Home / วารสารสรุปข่าวประจำเดือน / ฉบับประจำเดือน ธันวาคม 2559

ฉบับประจำเดือน ธันวาคม 2559

title12-59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>> Download <<

ในฉบับ

  • การประชุมถ่ายทอดนโยบาย  ประจำภาคเรียนที่ 1/2559
  • อาจารย์ ดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ. 2559
  • พิธีการซ้อม(ย่อย)เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
  • การซ้อมใหญ่และวันพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙
  • โครงการค่ายสถาปัตย์สัญจร ครั้งที่ 16
  • กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2559-2560

About arch

Check Also

title01-60

ฉบับประจำเดือน มกราคม 2560

                  >> Download << ในฉบับ จัดโครงการ “รอยพ่อ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 
Translate »