ฉบับประจำเดือน มกราคม 2560

title01-60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>> Download <<

ในฉบับ

  • จัดโครงการ “รอยพ่อ แผ่นดิน๙”
  • มอบองค์พระพิฆเนศให้กับท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • สอบสัมภาษณ์นักเรียนระบบโควตารับตรง ประจำปีการศึกษา 2560
  • ชมรมศิษย์เก่ามอบรถเข็นให้โรงพยาบาล
  • จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 
Translate »