Thursday , September 21 2017
Home / วารสารสรุปข่าวประจำเดือน / ฉบับประจำเดือน มีนาคม 2560

ฉบับประจำเดือน มีนาคม 2560

title03-60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>> Download <<

ในฉบับ

  • นิสิตได้รับคัดเลือกให้ไปโชว์ผลงาน ณ Tama arts University ประเทศญี่ปุ่น
  • นิสิตคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 Fashion Lifestyle
  • การจัดการความรู้ด้านการดำเนินการวิจัยและบริการวิชาการ 2/2559
  • กิจกรรมส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุนในหัวข้อ “การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน”
  • โครงการอบรมภาษาอังกฤษ
  • การตรวจนำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 2
  • ทัศนศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  • ทัศนศึกษาอาคารประเภทห้างสรรพสินค้า Terminal 21-The mall จังหวัดนครราชสีมา
  • กิจกรรมสืบสานประเพณีบุญผะเหวด มมส.
  • ร่วมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากร มมส. ปี 2560

About arch

Check Also

title12-59

ฉบับประจำเดือน ธันวาคม 2559

                        >> Download << …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 
Translate »