ข่าวฉบับประจำเดือน เมษายน 2560

img_5623

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>>Download<<<

ในฉบับ

 • โครงการ Thesis of The Year 2016
 • นิสิตสถาปัตยกรรมศาสตร์คว้ารางวัลประกาศนียบัตร ประกวดแบบ blue scope 2017
 • นิสิตนฤมิตศิลป์ร่วมกิจกรรมเรียนรู้ “โครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคมเพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่”
 • การจัดแสดงผลงานนิสิตด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 • การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “วิธีคิดในการออกแบบ และแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน”
  โดยคุณดวงฤทธิ์ บุนนาค
 • การตรวจวิทยานิพนธ์นิสิตสาขาสถาปัตยกรรมภายใน ประจำปีการศึกษา 2559
 • การตรวจวิทยานิพนธ์สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
 • การตรวจวิทยานิพนธ์สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง  ประจำปีการศึกษา 2559
 • การตรวจวิทยานิพนธ์สาขานฤมิตศิลป์  ประจำปีการศึกษา 2559
 • พิธีเทวาภิเษกสมโภชพระพิฆเนศ
 • สืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560
 • กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ในคณะฯ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2560

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 
Translate »