Daily Archives: May 16, 2017

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส. จัดแสดงผลงานออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ

27

                      เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 17.30 น. ณ ชั้น 2 ห้างเสริมไทยคอมเพล็กซ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการจัดแสดงผลงานด้านออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ผลงานด้านการออกแบบนิเทศศิลป์ และผลงานด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรม เพื่อเผยแพร่ผลงานและมีกิจกรรมเดินแฟชั่นโชว์ โดยมี นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัญญา ทองสวัสดี ผู้ช่วยคณบดีหลักสูตรนฤมิตศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดเผยว่า โครงการจัดแสดงผลงานด้านแฟชั่นและสิ่งทอ (แฟชั่นโชว์) ประจำปีการศึกษา 2559 Creative Arts Fashion Show (CAF) 5TH “TAKE ONE ” เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนและนำเสนอ Final Project ของนิสิตชั้นปีที่ 2 …

Read More »
 
Translate »