กิจกรรมการนำเสนอวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา

img_7531

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

img_7535

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 10.30-12.00 น. ฝ่ายวิเทศน์สัมพันธ์ได้จัดกิจกรรมการนำเสนอวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ในหัวข้อ Temples in Khon Kaen and their influence on communities ของ Ms.Sarah Layn Galbreath ภายใต้โครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมครั้งที่ 6 ร่วมกับ UNIVERSITY OF CINCINNATI,USA.

ข่าว : อาจารย์รัชนูพรรณ  คำสิงห์ศรี
ภาพ : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง

ภาพประกอบกิจกรรม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »