รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560

title-28-06-60

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 (คณะดำเนินการเอง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษา สามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ฝ่ายวิชาการ สำนักงานเลขานุการ ชั้น 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เขตพื้นที่ขามเรียง  ตำบลขามเรียง  อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม  ตั้งแต่วันที่ 1-7 กรกฎาคม 2560  เวลา  09.00-17.00 น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ  โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์  ในวันที่  11 กรกฎาคม 2560  ณ  ป้ายประชาสัมพันธ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ บริเวณชั้น 1 และทางเว็บไซต์ http://www.arch.msu.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>Download<<<

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 
Translate »