โครงการพัฒนาชุมชนจากศาสตร์ความรู้หลักสูตรการออกแบบบริการ (Service Design) สัมมนาเชิงปฏิบัติการออกแบบ คึดคักนักคึด (อีสานล้านนา 60)

19807748_1573079116047341_337950228_o

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 
Translate »