นิสิต คณะสถาปัตย์ฯ มมส คว้ารางวัลชนะเลิศออกแบบลวดลายผ้า

2127019989450_1472733939482511_2703582955881421429_n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ชื่อผลงาน “ลายพรจากฟ้า” สร้างสรรค์ผลงานโดย สาขานฤมิตศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรทอผ้าไหมบ้านโคกล่าม อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม และเข้ารับโล่รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงาน “ตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560” ภายใต้แนวคิด “สืบสานภูมิปัญญา พัฒนามาตรฐานหม่อนไหม” ณ ฮอลล์ 3 – 4 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัญญา ทองสวัสดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตรนฤมิตศิลป์ พร้อมด้วยคณาจารย์สาขานฤมิตศิลป์ และคุณมยุรี ผาผง หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะฯ สนับสนุนและเป็นที่ปรึกษา ในการจัดส่งผลงานเข้าประกวด และอาจารย์กัญจน์ชญา จันทรังษี เป็นที่ปรึกษาและควบคุมนิสิต ในการเข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศกับกรมหม่อนไหม ซึ่งเป็นการสร้างสรรค์ผลงานออกแบบลวดลายผ้า เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ซึ่งการจัดประกวดดังกล่าว เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน นิสิต นักศึกษาในมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนในสาขาการออกแบบให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องสิ่งทอพื้นบ้าน ร่วมทั้งภูมิปัญญาหม่อนไหม เพื่อสะท้อนภูมิปัญญาด้านหม่อนไหม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทย ภายในงาน นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม ร่วมแสดงความยินดีด้วยในครั้งนี้ด้วย
ภาพ/ข่าว : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์
ภาพประกอบกิจกรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 
Translate »