Monday , September 25 2017
Home / 2017 / August

Monthly Archives: August 2017

สโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้รับรางวัลพานไหว้ครูชนะเลิศอันดับ 1ประเภทความคิดสร้างสรรค พิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2560

21200838_1559388630773587_160834060389877187_o

                                                        ขอแสดงความยินดีกับสโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ รางวัลพานไหว้ครูชนะเลิศอันดับ 1ประเภทความคิดสร้างสรรค พิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2560 ครู มีรากศัพท์เป็นภาษาบาลี มาจากคำว่า ครุ (คะรุ) ซึ่งแปลว่าหนักแน่น และสันสกฤตว่า คุรุ (คุ-รุ) ซึ่งแปลว่า ผู้ชี้แสงสว่าง แต่โดยความหมายในภาษาไทยก็คือครูผู้สอนประสิทธิ์ประสาทความรู้ อบรมบ่มนิสัยศิษย์ให้เป็นคนดี ยกระดับวิญญาณความรู้ดีชั่วให้แยกแยะความดีความชั่ว และรู้จักการดำรงชีวิตในแนวทางที่ถูกต้องมีคุณธรรม ดั่งปรัชญาภาษาบาลี ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ว่า “พหูนํ ปณฺฑิโต ชีเว” ซึ่งหมายความว่า ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน เป็นแรงบันดาลใจให้รังสรรค์ผลงานพานไหว้ครู อันเป็นเอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยแห่งเมืองการศึกษา …

Read More »

Perils Of Based On Desktop SCREENS TO FACE-TO-Facial area Get hold of To Be A Communicating PLATFORM

Perils Of Based On Desktop SCREENS TO FACE-TO-Facial area Get hold of To Be A Communicating PLATFORM Communications is known as the must ever since antiquity, and a lot of the public strive to better the right way to express. Innovators concentration on the release of communicating basics that happen to be artistic, successful, impressive, and cost outstanding.buying an essay …

Read More »

Reference of Meanings and Bank Terms

Taking part in a composition contest is easy. With regular documents there’s a little competition. Perfect vocabulary is really significant whilst planning documents for contests. To attain success inside an essay composing contest, you should follow the instructions. RememberUK composition writing isn’t an effortless task. You’ll constantly fight if you do not enjoy the assigned custom essays. Composing an essay …

Read More »

Studies OF CURRENT FINANCIAL CRISIS AND Financial Business

Studies OF CURRENT FINANCIAL CRISIS AND Financial Business The consumer banking sector is an definitely overloaded trade as man or woman technology aim to significantly better their company to get people to their different but virtually corresponding remedies. Practically five years after a throughout the world financial dilemma, bank technology be less than large demand from legislation macro unpredictability and …

Read More »

นิสิตสาขานฤมิตศิลป์ คว้ารางวัลในโครงการออกแบบเครื่องแต่งกายจากผ้าหมักโคลนหนองสูง จ.มุกดาหาร

43

                  ขอแสดงความยินดีกับนิสิต เอกแฟชั่น สาขานฤมิตศิลป์ ได้รับรางวัล ชนะเลิศ รองชนะเลิศ และรางวัลชมเชย ในโครงการออกแบบเครื่องแต่งกายจากผ้าหมักโคลนหนองสูง  จังหวัดมุกดาหาร โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 ณ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งเป็นการพัฒนาต่อยอดและพัฒนาผ้าหมักโคลน สู่เชิงพาณิชย์ และสวมในในชิวิตประจำวัดได้ ผลงานของนิสิตที่ได้รับรางวัล ดังนี้ เครื่องแต่งกายประเภทชุดทำงาน – รางวัลชนะเลิศ นายอัศวเทพ ศรีเฉลา นิสิตชั้นปีที่ 3 – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายธนพล ศรีวิลัย ศิษย์เก่า – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายชัยวัฒน์ บุดดา นิสิตชั้นปี่ที่ 3 – รางวัลชมเชย นายธนพล ศรีวิลัย ศิษย์เก่า – รางวัลชมเชย นางสาวสายฝน จำปาทอง อาจารย์สาขานฤมิตศิลป์ …

Read More »

นิสิตสาขาภูมิสถาปัตยกรรม ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบลานกิจกรรมสร้างสรรค์ “สวนไห” บึงแก่นนคร

%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%8c-2

นิสิตสาขาภูมิสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 5 ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบลานกิจกรรมสร้างสรรค์ “สวนไห” บึงแก่นนคร ในโครงการ Creative Space บริเวณสวนไห บึงแก่นนคร โดยเทศบาลนครขอนแก่น ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ นางสาวชนัญติกานต์ พูลสวัสดิ์ รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 นายอติวิชญ์ ประเสริฐ รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 นายศิรวิชญ์ บุดดีพันธ์ รางวัลชมเชย นางสาวน้ำฝน บัวเปรม ภาพ/ข่าว : อ.โกวิทย์  วาปีศิลป์ ภาพประกอบรางวัลที่ได้รับ

Read More »

Why are they essential for resting black hair is wrapped on by silk, satin hair

The most difficult portion of composing an essay must be starting it. Not just do essays have to be adequately illustrative, they also should possess the standard of producing an argument either for or from the special composition topic. Essay writing suggestions are vital for all of the pupils that lack the capacities or aren’t confident of their ability to …

Read More »

St. Patricks Day jokes riddles and Irish blessings

The affordable article study services they’ve is extremely nice and is of the most affordable rates possible. Certainly, essay writing support is, in inclusion, comprised within the long list of our offerings. Customer care assessment composition. When you check for an inexpensive article writing service USA, we’re certainly the area to ask! We are the most reliable argumentative essay writing …

Read More »
 
Translate »