บรรยายพิเศษหัวข้อ “การพัฒนาระบบรถไฟฟ้า และการวิวัฒนาการการขนส่ง ในประเทศไทย” โดย คุณจำรูญ ตั้งไพศาลกิจ

%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%88%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%88%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%8d

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 
Translate »