Daily Archives: August 18, 2017

กิจกรรมการทดสอบโครงสร้างอาคารสูงในการรับแรงแนวนอน

21013576_1619872301396849_461723879_n

                                            เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผัังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดกิจกรรมการทดสอบโครงสร้างอาคารสูงในการรับแรงแนวนอน ในรายวิชา Materials and construction 4 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม ปีการศึกษา 2560 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นิสิตได้รับและนำเสนอองค์ความรู้ด้านการออกแบบผ่านประสบการณ์จริง ภาพ/ข่าว : ผศ.จารุณีย์  นิมิตศิริวัฒน์ LINK  วีดีทัศน์ทดสอบงานออกบบโครงสร้างอาคารสูง ภาพประกอบกิจกรรม  

Read More »
 
Translate »