กิจกรรมการทดสอบโครงสร้างอาคารสูงในการรับแรงแนวนอน

20987840_1619872338063512_1980550288_n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20993406_1619872224730190_983262671_o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผัังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดกิจกรรมการทดสอบโครงสร้างอาคารสูงในการรับแรงแนวนอน ในรายวิชา Materials and construction 4 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม ปีการศึกษา 2560 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นิสิตได้รับและนำเสนอองค์ความรู้ด้านการออกแบบผ่านประสบการณ์จริง

ภาพ/ข่าว : ผศ.จารุณีย์  นิมิตศิริวัฒน์

LINK  วีดีทัศน์ทดสอบงานออกบบโครงสร้างอาคารสูง

ภาพประกอบกิจกรรม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 
Translate »