นิสิตสาขาภูมิสถาปัตยกรรม ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบลานกิจกรรมสร้างสรรค์ “สวนไห” บึงแก่นนคร

นิสิตสาขาภูมิสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 5 ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบลานกิจกรรมสร้างสรรค์ “สวนไห” บึงแก่นนคร ในโครงการ Creative Space บริเวณสวนไห บึงแก่นนคร โดยเทศบาลนครขอนแก่น ประกอบด้วย

รางวัลชนะเลิศ นางสาวชนัญติกานต์ พูลสวัสดิ์

รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ นายอติวิชญ์ ประเสริฐ

รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ นายศิรวิชญ์ บุดดีพันธ์

รางวัลชมเชย นางสาวน้ำฝน บัวเปรม

ภาพ/ข่าว : อ.โกวิทย์  วาปีศิลป์

ภาพประกอบรางวัลที่ได้รับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 
Translate »