นิสิตสาขานฤมิตศิลป์ คว้ารางวัลในโครงการออกแบบเครื่องแต่งกายจากผ้าหมักโคลนหนองสูง จ.มุกดาหาร

43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอแสดงความยินดีกับนิสิต เอกแฟชั่น สาขานฤมิตศิลป์ ได้รับรางวัล ชนะเลิศ รองชนะเลิศ และรางวัลชมเชย ในโครงการออกแบบเครื่องแต่งกายจากผ้าหมักโคลนหนองสูง  จังหวัดมุกดาหาร โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 ณ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งเป็นการพัฒนาต่อยอดและพัฒนาผ้าหมักโคลน สู่เชิงพาณิชย์ และสวมในในชิวิตประจำวัดได้ ผลงานของนิสิตที่ได้รับรางวัล ดังนี้
เครื่องแต่งกายประเภทชุดทำงาน
– รางวัลชนะเลิศ นายอัศวเทพ ศรีเฉลา นิสิตชั้นปีที่ 3
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายธนพล ศรีวิลัย ศิษย์เก่า
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายชัยวัฒน์ บุดดา นิสิตชั้นปี่ที่ 3
– รางวัลชมเชย นายธนพล ศรีวิลัย ศิษย์เก่า
– รางวัลชมเชย นางสาวสายฝน จำปาทอง อาจารย์สาขานฤมิตศิลป์
เครื่องแต่งกายประเภทชุดลำลอง
– รางวัลชนะเลิศ นายชัยวัฒน์ บุดดา นิสิตชั้นปีที่ 3
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายธนพล ศรีวิลัย ศิษย์เก่า
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวกฤชบงกช บุษชราคัม นิสิตชั้นปี่ที่ 3
– รางวัลชมเชย นายธนพล ศรีวิลัย ศิษย์เก่า
– รางวัลชมเชย นางสาวสายฝน จำปาทอง อาจารย์สาขานฤมิตศิลป์
ผลงานที่ส่งเข้าร่วมโครงการดังกล่าวนี้เป็นการพัฒนาศักยภาพของนักออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ จึงขอขอบพระคุณผู้จัดโครงการฯ และผู้สนับสนุนที่ส่งเสริมให้นิสิตได้มีโอกาสได้เข้าร่วมในครั้งนี้

ภาพ/ข่าว : FB นฤมิตศิลป์ มหาสารคาม Creative Arts MSU.


ภาพประกอบกิจกรรม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 
Translate »