Daily Archives: September 4, 2017

ร่วมส่งมอบดอกไม้จันทน์ 49,999 ดอก ให้กับจังหวัดมหาสารคาม

3

                                          เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช  เชาวรัตน์  คณบดี  ได้นำผู้บริหารและบุคลากรได้ส่งมอบดอกไม้จันทน์ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคามส่งมอบดอกไม้จันทน์ 49,999 ดอก ให้กับจังหวัดเพื่อทูลเกล้าถวายในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ส่งมอบดอกไม้จันทน์ 49,999 ดอก ให้กับจังหวัดมหาสารคาม เพื่อทูลเกล้าถวายในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ห้องประชุม วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาพ/ข่าว : กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ , วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพประกอบกิจกรรม  

Read More »

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส จัดโครงการรับรองหลักสูตรสถาปัตยกรรมภายใน

img_9356

                                เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดโครงการรับรองหลักสูตรสถาปัตยกรรมภายใน (5 ปี)  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555  ซึ่งได้จัดขึ้น ณ ห้อง AR116 และห้องแสดงนิทรรศการผลงาน ชั้น 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมกรรมสภาสถาปนิกพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงภาพรวมความสำเร็จของหลักสูตร  เพื่อจัดแสดงผลงานของนิสิตในภาพรวมหมวดวิชาต่าง ๆ  เพื่อแสดงผลความสำเร็จของบัณฑิต และเพื่อให้หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายใน ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ …

Read More »
 
Translate »