ร่วมส่งมอบดอกไม้จันทน์ 49,999 ดอก ให้กับจังหวัดมหาสารคาม

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช  เชาวรัตน์  คณบดี  ได้นำผู้บริหารและบุคลากรได้ส่งมอบดอกไม้จันทน์ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคามส่งมอบดอกไม้จันทน์ 49,999 ดอก ให้กับจังหวัดเพื่อทูลเกล้าถวายในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ส่งมอบดอกไม้จันทน์ 49,999 ดอก ให้กับจังหวัดมหาสารคาม เพื่อทูลเกล้าถวายในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ห้องประชุม วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพ/ข่าว : กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ , วุฒิไกร  ป้อมมะรัง

ภาพประกอบกิจกรรม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »