Daily Archives: September 10, 2017

ขอเชิญผู้ที่สนใจ ร่วมฟังบรรยายพิเศษในรายวิชาวัสดุและการก่อสร้าง 3 หัวข้อ “โครงสร้างในงานสถาปัตยกรรม” โดย รศ.ดร.ชวลิต นิตยะ

12-09-60

                                            ขอเชิญผู้ที่สนใจ ร่วมฟังบรรยายพิเศษในรายวิชาวัสดุและการก่อสร้าง 3 หัวข้อ “โครงสร้างในงานสถาปัตยกรรม” โดย รศ.ดร.ชวลิต นิตยะ ในวันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 ห้อง AR 208 เวลา 9.00-12.00 น. และ วิพากย์ผลงาน ใต้ออดิทอเรี่ยม เวลา 13.00-16.00 น. ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาพ/ข่าว : อาจารย์รัชนูพรรณ คำสิงห์ศรี

Read More »
 
Translate »