ขอเชิญผู้ที่สนใจ ร่วมฟังบรรยายพิเศษในรายวิชาวัสดุและการก่อสร้าง 3 หัวข้อ “โครงสร้างในงานสถาปัตยกรรม” โดย รศ.ดร.ชวลิต นิตยะ

21272522_1832067573475327_2270077741495898043_n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอเชิญผู้ที่สนใจ ร่วมฟังบรรยายพิเศษในรายวิชาวัสดุและการก่อสร้าง 3 หัวข้อ “โครงสร้างในงานสถาปัตยกรรม”
โดย รศ.ดร.ชวลิต นิตยะ

ในวันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 ห้อง AR 208 เวลา 9.00-12.00 น. และ วิพากย์ผลงาน ใต้ออดิทอเรี่ยม เวลา 13.00-16.00 น.
ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพ/ข่าว : อาจารย์รัชนูพรรณ คำสิงห์ศรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 
Translate »