Daily Archives: September 11, 2017

ขอเชิญอาจารย์ นิสิต และผู้ที่สนใจ รับฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง “ภูมิสถาปัตยกรรมพระเมรุมาศรัชกาลที่ ๙”

11-09-60

                                  ขอเชิญอาจารย์ นิสิต และผู้ที่สนใจ รับฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง “ภูมิสถาปัตยกรรมพระเมรุมาศรัชกาลที่ ๙” โดย ดร.พรธรรม ธรรมวิมล  ภูมิสถาปนิก สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร วันอังคารที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐  เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้อง AR-๒๐๑ ออดิทอเรียม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาพ/ข่าว : อาจารย์โกวิทย์ วาปีศิลป์

Read More »
 
Translate »