ขอเชิญอาจารย์ นิสิต และผู้ที่สนใจ รับฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง “ภูมิสถาปัตยกรรมพระเมรุมาศรัชกาลที่ ๙”

21442833_1539267719458250_926520472_n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอเชิญอาจารย์ นิสิต และผู้ที่สนใจ รับฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง “ภูมิสถาปัตยกรรมพระเมรุมาศรัชกาลที่ ๙”
โดย ดร.พรธรรม ธรรมวิมล  ภูมิสถาปนิก สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร

วันอังคารที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐  เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้อง AR-๒๐๑ ออดิทอเรียม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพ/ข่าว : อาจารย์โกวิทย์ วาปีศิลป์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 
Translate »