Sunday , September 24 2017
Home / UPCOMING EVENTS / ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ “หัตถกรรม-คุณค่าแห่งภูมิปัญญา นำมาสร้างมูลค่าได้อย่างไร”

ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ “หัตถกรรม-คุณค่าแห่งภูมิปัญญา นำมาสร้างมูลค่าได้อย่างไร”

21729087_1787176891311658_1668799986_n

About arch

Check Also

19727297_1573077832714136_1822620678_o

โครงการพัฒนาชุมชนจากศาสตร์ความรู้หลักสูตรการออกแบบบริการ (Service Design) สัมมนาเชิงปฏิบัติการออกแบบ คึดคักนักคึด (อีสานล้านนา 60)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 
Translate »