นิสิตสาขานฤมิตศิลป์เข้าร่วมงานPROUD PASTRA : พราวพัสตรา “แพรวาผืนผ้าแห่งแผ่นดิน”

1

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 13-17 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา  นิสิตสาขานฤมิตศิลป์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้เข้าร่วมงานPROUD PASTRA : พราวพัสตรา “แพรวาผืนผ้าแห่งแผ่นดิน” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัญญา ทองสวัสดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตรนฤมิตศิลป์และคณาจารย์นฤมิตศิลป์เป็นที่ปรึกษาในการตัดเย็บผ้าแพรวาให้กับนิสิตเอกแฟชั่นและสิ่งทอเพื่อส่งเข้าร่วมงานแฟชั่นโชว์ในครั้งนี้ อีกทั้งยังมีศิษย์เก่าที่เป็นดีไซน์เนอร์ได้ส่งผลงานเข้าร่วมอีกหลายท่าน  ทั้งนี้ทางคณะฯขอขอบคุณทีมงานพราวพัสตราที่ได้ให้โอกาสนิสิตสาขานฤมิตศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมงานในครั้งนี้

ภาพ/ข่าว : นฤมิตศิลป์ มหาสารคาม Creative Arts MSU.

ภาพประกอบกิจกรรม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »