กิจกรรมสานสัมพันธ์ ๓ ศิลป์

21640838_1582784868433963_7825355199181172591_o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21950734_1582785951767188_8260456552236401609_o

 

 

 

 

 

 

 

นิสิตชั้นปีที่๓ ร่วมกับสโมสรนิสิต ได้จัดโครงการสานสัมพันธ์ ๓ ศิลป์ เป็นโครงการที่จัดขึ้นด้วยความร่วมมือของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ โดยมีลักษณะกิจกรรมคือพิธีบายศรี สู่ขวัญ กีฬาสานสัมพันธ์ และงานเลี้ยงต้อนรับให้กับนิสิตใหม่ บริเวณคอร์ดกลางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ เพื่อให้คณาจารย์และนิสิตรุ่นพี่ได้แสดงความต้อนรับให้กับนิสิตใหม่ จึงจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ ๓ ศิลป์ เพื่อการเชื่อมความสัมพันธ์ สมัครสมานสามัคคีทั้ง ๓ คณะและเป็นวัฒนธรรมที่ดีงาม

ข่าว :ปิยะนุช อินทร์พรหม
ภาพ : ชมรมถ่ายภาพ arch aperture

ภาพกิจกรรม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »