ศิษย์เก่าสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลการประกวดแบบกุฏิระดับประชาชน ในโครงการ UDMVD DESIGN COMPETITION ครั้งที่ 1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 23 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา มีการตัดสินการประกวดแบบกุฏิ ในโครงการ UDMVD DESIGN COMPETITION ครั้งที่ 1 ที่กลุ่มสถาปนิกอุดร (UDMVD) ร่วมกับ St.Mall Studio และผลิตภัณฑ์ไม้ BIOWOOD ร่วมสร้างกิจกรรมประกวดแบบ ‘กุฏิวัดป่า’ เพื่อพัฒนาวงการออกแบบไทย ให้เห็นความสำคัญของศาสนสถานในประเทศไทย  ซึ่งในการประกวดครั้งนี้มีผู้ส่งผลงานเข้ามารวม 91 ผลงาน และคณะกรรมการได้คัดเลือกและตัดสินผลงานที่ดีที่สุดจำนวน 4 ผลงานโดยแบ่งเป็นระดับนักศึกษา 2 ผลงานและระดับประชาชนทั่วไป 2 ผลงานเป็นที่เรียบร้อย

โดยกรรมการทั้ง 3 ท่านได้แก่
คุณมิตร วรสถิตคุณ ตัวแทนจากกลุ่ม UDMVD
คุณสุริยะ อัมพันศิริรัตน์ สถาปนิกผู้ก่อตั้ง Walllasia และเจ้าของรางวัลศิลปาธร สาขาสถาปัตยกรรม ปี 2557
และคุณสมชาย เปรมประภาพงศ์ ตัวแทนจาก ผลิตภัณฑ์ BIOWOOD

(สามารถรับชม LIVE การตัดสินผลงานย้อนหลังได้ที่เพจ UDMVD นะครับ)

จากผลงานประกวดแบบกุฏิที่ส่งเข้ามาทั้ง 91 ผลงานจะถูกจัดแสดงที่มาดีอีสานถึงวันที่ 30 กันยายน 2560  ซึ่งแบ่งเป็นผลงานระดับนักศึกษา มีผู้ส่งเข้าประกวดจำนวน 68 ผลงาน  และผลงานระดับประชาชนทั่วไป มีผู้ส่งเข้าประกวดจำนวน 23 ผลงาน

ทั้งนี้ผลงานการออกแบบของ นาย แทนไท มัฐผา ซึ่งเป็นศิษย์เก่าสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้รับรางวัลระดับประชาชน

——————————————————————————-
เครดิตการออกแบบเป็นของเจ้าของผลงานร่วมกับบริษัท จี อาร์ เอ็ม ประเทศไทย จำกัด สามารถเผยแพร่เพื่อการศึกษา แต่ไม่อนุญาติให้นำไปใช้ในเชิงพานิชย์

 

ที่มาและข้อกำหนดในการประกวด

UDMVD DESIGN COMPETITION

“…กุฏิ หมายถึงที่อยู่ของพระสงฆ์ มีจุดมุ่งหมายให้อยู่เพียงรูปเดียวต่อกุฏิ ห้ามมิให้สะสมสิ่งของเครื่องใช้ที่เกินความจำเป็นต่อการดำรงชีวิต กุฏิไม่มีใครเป็นเจ้าของ จำเพาะให้เป็นเพียงที่อยู่ ขนาดของกุฏิตามพระวินัยได้กำหนดไว้ในสังฆาทิเสส โดยให้มีขนาดกว้าง 7 คืบ ยาวไม่เกิน 12 คืบ (ประมาณ 2.40 x 4.00 เมตร) วัดในป่าหรืออรัญวาสีนิยมสร้างเป็นหลังเดี่ยวๆ แต่วันในเมืองหรือคามวาสีอาจจะสร้างเป็นกลุ่มก็ได้…”

กลุ่มนักออกแบบอุดร ร่วมกับ Biowood ขอเชิญสถาปนิกและผู้สนใจร่วมส่งประกวดแบบ ‘กุฏิ’ สำหรับวัดป่า โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ออกแบบกุฏิตามความหมายทางวินัยสงฆ์ ขนาดเหมาะสม สมถะ
2. ต้องคำนึงถึงการใช้งานจริงและการก่อสร้างได้จริง
3. ไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอ แต่ต้องอธิบายลักษณะอาคาร ขนาด และการใช้วัสดุของตัวอาคารได้
4. ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ของ BIOWOOD เป็นวัสดุหลัก โดยดูรายละเอียดได้ที่ www.biowoodthailand.com
5. การประกวดมี 2 ระดับ ระดับบุคคลทั่วไป และระดับนักศึกษา (โปรดระบุมาใน inbox ด้วย)
6. ส่งผลงานทาง inbox ของเพจ ‘UDMVD : กลุ่มนักออกแบบอุดร’
7. กำหนดส่งผลงานวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 ประกาศผลวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ที่ St.Mall Studio
8. ของรางวัลและรายละเอียดอื่นๆ โปรดติดตามในเพจ UDMVD : กลุ่มนักออกแบบอุดร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »