อบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการแนวทางการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร โดยการใช้โปรแกรมประเมินอาคาร BEC”

22140764_1589060977806352_8166094785165825960_n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22154247_1589061054473011_3136060311504358491_n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการแนวทางการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร โดยการใช้โปรแกรมประเมินอาคาร BEC” วันเสาร์ ที่ 23 กันยายน 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ AR 114
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าว:ปิยะนุช อินทร์พรหม
ข้อมูล: อาจารย์สุรีพรรณ์ สุพรรณสมบูรณ์

ภาพกิจกรรม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »