ประชาสัมพันธ์ทุนนิสิตฝึกงานต่างประเทศ

ประชาสัมพันธ์ทุนนิสิตฝึกงานต่างประเทศของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2560 ทุกสาขา

สามารถดาว์นโหลดใบสมัครได้ที่ internship-scholarship-form-13 หรือ
รับ/ส่งใบสมัครได้ที่ห้องสำนักงานเลขานุการคณะสถาปัตย์ฯ ที่คุณภรประสิทธิ์ (พี่ต้น)
ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 5 มกราคม 2561
Cr. : ดร.วิชนาถ ทิวะสิงห์

poster-arch-schorlarship-1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »