ขอแสดงความยินดีกับ ดร.พรทิพย์ เรืองธรรม ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

cong-porntip

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ 1 ท่าน
คือ รองศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ เรืองธรรม ตามมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »