นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ร่วมโครงการประเพณีลอยกระทง 2560

23331224_1622800077765775_3695318883213024571_o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23333949_1622801061099010_4873774582196701353_o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ร่วมโครงการประเพณีลอยกระทง 2560 “มอน้ำชีขมาแม่คงคาบูชาฮอยพระพุทธบาทสืบเซื้อซาติไทอีสาน”

เป็นการแสดงความกตัญญูต่อแม่น้ำที่หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน กิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่กิจกรรมช่วงกลางวัน โดยกิจกรรมประกอบไปด้วยการแห่ริ้วขบวนจากองค์การนิสิต/และสโมสรนิสิตทั้ง 18 คณะ 2 วิทยาลัย ขบวนบุปผชาติ ขบวนเกียรติยศ ขบวนธิดามอน้ำชี การประกวดกระทงเล็ก และช่วงเย็น ประกอบไปด้วย การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งอีสาน การประกวดธิดามอน้ำชี

นางนพมาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ในปีนี้คือ นางสาวปวีณา สุริโย นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาภูมิสถาปัตยกรรม

ข่าว :ปิยะนุช อินทร์พรหม
ภาพ: FB:MSU / FB:Phattrawut Juengjaroen

ภาพประกอบกิจกรรม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »