บรรยายพิเศษ เรื่อง “การออกแบบตัวอักษร” โดย อาจารย์วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์

23469154_10155969145581209_1921513979_o

เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา  นิสิตชั้นปีที่ 3 ในรายวิชา Lettering & Typo สาขานฤมิตศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับความรู้เรื่องการออกแบบตัวอักษร และแรงบันดาลใจมากมายจาก อาจารย์วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ และนักออกแบบตัวอักษร อักทั้งยังได้ฝึกการเขียนตัวอักษรจากปากกาพู่กันอีกด้วย

ภาพ/ข่าว : อาจารย์ฐิติรัตน์ นิมิตรบรรณสาร

ภาพประกอบกิจกรรม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »