โครงการกีฬาสัมพันธ์ ระหว่าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มมส.-มข.

23467232_1628644500514666_5593161540465499954_o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23456530_1628643960514720_3833767990863653500_o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ ได้จัดทำโครงการกีฬาสัมพันธ์ ระหว่าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ กับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยจะประกอบไปด้วยการแข่งขันรักบี้เจ็ดคน รักบี้สิบห้าคน ฟุตบอล บาสเกตบอล และการประชันกลอง เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ทัศนคติ และส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนิสิตนักศึกษาทั้งที่สำเร็จการศึกษาแล้วและศิษย์ปัจจุบันของทั้งสองสถาบัน และยังเป็นการเสริมสร้างมิตรภาพระหว่างสองสถาบัน เพื่อเรียนรู้และช่วยเหลือกันในอนาคตเนื่องจากอยู่ในสายอาชีพเดียวกัน

ข่าว :ปิยะนุช อินทร์พรหม
ภาพ : Milk Jiranya

ภาพประกอบกิจกรรม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »