ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง นายณัฐพล สารณี สาขาสถาปัตยกรรม ด้วยคะแนนสะสมเฉลี่ย 3.86
โดยจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 14 ธันวาคม 2560

24862102_1656121457766970_256277549006191173_n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

และขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิตที่จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559-2560 ทุกท่าน

ข่าว : ปิยะนุช อินทร์พรหม

ภาพประกอบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »