ประกาศรรับสมัครนิสิตเพื่อพิจารณาคัดเลือกรับทุนเงินรายได้ งบประมาณ 2561

ประกาศรรับสมัครนิสิตเพื่อพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษา “ทุนเงินรายได้” งบประมาณ 2561 ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่ 10 – 24 ม.ค.61 รับใบสมัครได้ที่งานพัฒนานิสิต สำนักงานเลขานุการคณะฯ (พี่ปีย่า)

ข่าว : ปิยะนุช อินทร์พรหม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »