ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์วีรพล เจียมวิสุทธ์ ที่ได้รับทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561

27605363_10156208412311209_439521712_o

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับอาจารย์วีรพล เจียมวิสุทธ์ อาจารย์ประจำสาขานฤมิตศิลป์ ที่กำลังลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  คณะศิลปกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ที่ได้รับทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา (ป.เอก)  แผนพัฒนาศักยภาพบัณฑิตวิจัยรุ่นใหม่  ประจำปีงบประมาณ 2561  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561

ภาพ/ข่าว : อาจารย์ฐิติรัตน์ นิมิตรบรรณสาร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »