ประชาสัมพันธ์ Darmasiswa Scholarship กระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรมประเทศอินโดนีเซีย

ด้วย Informatics and Business Institute ประเทศอินโดนีเซีย  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุน Darmasiswa Scholarship โดยได้รับสนับสนุนจาก กระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรมของประเทศอินโนีเซีย

โดยรับสมัครออนไลน์ : 18 ธันวาคม 2560 – 18 กุมภาพันธ์ 2561
สอบสัมภาษณ์ ณ สถานทูตอินโดนีเซีย : 19 กุมภาพันธ์ – 9 มีนาคม 2561

นิสิตที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Reli Yanto อีเมล reliyanto@gdarmajaya.ac.id

Download  รายละเอียดเพิ่มเติม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »