ขอเชิญชวนนิสิต และผู้ที่สนใจ เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง “Professionnal Experience”

ขอเชิญชวนนิสิต และผู้ที่สนใจ เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง “Professionnal Experience”

โดยวิทยากร ลูกครึ่ง ไทย-ญี่ปุ่น คุณจูน เซคิโน จากบริษัท JUNSEKINO ARCHITECT & DESIGN CO.,LTD

ในวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 13.00-16.30 น ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ม.มหาสารคาม

ข้อมูล: อาจารย์เจนจิรา นาเมืองรักษ์
ข่าว: ปิยะนุช อินทร์พรหม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »