ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

title-28-02-61-2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 
Translate »