ประชาสัมพันธ์โครงการระยะสั้น “Global Discovery Programme (GDP)” Universiti Brunei Darussalam

ขอประชาสัมพันธ์โครงการระยะสั้น “Global Discovery Programme (GDP)”  Universiti Brunei Darussalam  ประเทศบรูไน   จำนวน 2 หลักสูตร  ดังนี้
1. Global Leadership Summer School (GLSS) ระหว่างวันที่ 2-29 กรกฎาคม 2561
2. Discover Brunei Course (DBC) รอบที่ 2 : ระหว่างวันที่ 6 สิงหาคม – 2 กันยายน 2561

นิสิตที่สนใจสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ubd.edu.bn/admission/international-exchang/global-discovery-programme/ หรือติดต่อสอบถามได้ที่กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ นางสาวจีรนันท์ สุทธิจันทร์ อีเมล jeeranan.s@msu.ac.th โทรศัพท์ 043-754322 ต่อ 1253/1338

1_resize

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »