ประชาสัมพันธ์การขอรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยของคณะฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับอาจารย์และนักวิจัย (รอบที่ 3)

1

ประชาสัมพันธ์การขอรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยของคณะฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับอาจารย์และนักวิจัย (รอบที่ 3)

อาจารย์ท่านใดที่สนใจสามารถทำยื่นข้อเสนอโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ – 5 เมษายน พ.ศ. 2561 นะคะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณจันจิรา/คุณจิรวดี

ไฟล์ประกาศ>>https://goo.gl/87iVHQ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »