ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นหินขัดภายในอาคารเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นหินขัดภายในอาคารเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนนฤมิตศิลป์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นหินขัดภายในอาคารเรียน  >>>Download<<<
2.ราคากลาง  >>>Download<<<
3.แบบแจ้งปริมาณงานและราคา  >>>Download<<<
4.แบบรูปและรายการละเอียด  >>>Download<<<

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »