เลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ประจำปีการศึกษา 2561

1

ฝ่ายพัฒนานิสิตร่วมกับสโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ จัดเวทีเพื่อให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ประจำปีการศึกษา 2561 ได้แสดงวิสัยทัศน์ ของแต่ละทีม ซึ่งปีนี้มีผู้ลงสมัครด้วยกัน 2 ทีม
และขอเชิญชวนให้นิสิตทุกคนออกมาใช้สิทธิในการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 09.00-17.00น. ณ คูหาเลือกตั้งใต้ออดิทอเรียม

ข่าว : ปิยะนุช อินทร์พรหม

ภาพกิจกรรม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »