ขอเชิญร่วมกิจกรรม Thesis of the year 2017

thesis-of-the-year-2017-18-poster-1

ขอเชิญบุคลากร นิสิตและผู้ที่สนในเข้าร่วมกิจกรรมแห่งความภาคภูมิใจทางวิชาการของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ประจำปีการศึกษา 2560  ในกิจกรรม Thesis of the year 2017

โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 27 เมษายน 2561  ซึ่งกิจกรรมจะมีการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือกจากทุกสาขาวิชา , ผลงานนิทรรศการ Thesis 2017 , การเสวนาในหัวข้อ “เตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษา/การให้ความรู้ในการทำงานด้านการออกแบบ/การเตรียมตัวก่อนออกไปเป็นนักออกแบบมืออาชีพ”  นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก ดร.พวงเพ็ญ  วิบูลย์สวัสดิ์  อดีตคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มาร่วมบรรยาย  Last Lecture  ในครั้งนี้ด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »