รับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป้นพนักงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นักวิชาการพัสดุ-ปฏิบัติการ

รายละเอียด คลิก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 
Translate »