คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ 5 การรับตรงอิสระ)

Application form ARCH MSU 2561 รอบ 5( สมัครที่นี้ )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »