นิสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส. คว้ารางวัลประกวด โครงการทายาทหม่อนไหม ระดับนิสิต นักศึกษา

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัญญา  ทองสวัสดีและอาจารย์สายฝน จำปาทอง อาจารย์สาขานฤมิตศิลป์  ที่ได้นำนิสิตคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ซึ่งส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการทายาทหม่อนไหม ภายใต้กิจกรรม การประกวดออกแบบชุดเครื่องแต่งกายสิ่งทอผ้าไหมเชิงสร้างสรรค์  ประเภทการประกวดแบบระดับนิสิต นักศึกษา   โดยนิสิตเจ้าของผลงานที่ได้รับรางวัลคือ  นายชลธี แก้วใส  นางสาวปภาดา กาพย์ไกรแก้ว  และนางสาวชลีกุล จันทร์โสภา ซึ่งเป็นนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขานฤมิตศิลป์  ซึ่งได้มีการมอบรางวัลในงานตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561 ภายใต้เเนวคิด “สืบสานตำนานไหมไทย สายใยแห่งแผ่นดิน”  มีกำหนดการจัดงานดังกล่าว ในระหว่างวันที่ 31 ก.ค.-4 ส.ค. 61 ณ ฮอลล์ 2 – 3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ตามที่กรมหม่อนไหม สำนักอนุรักษ์และตรวจสอบมาตรฐานหม่อนไหม สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีหม่อนไหม ได้จัดโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์การใช้ผ้าไทยแก่เยาวชน คนรุ่นใหม่โดยผ่านกระบวนการคิดและการออกแบบจากเยาวชน จากสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์และแฟชั่น เพื่อทำให้เกิดการพัฒนาสร้างสรรค์ต่อยอดผ้าไหมไทยให้มีการนำมาใช้ร่วมสมัย ตอบสนองต่อกลุ่มคนรุ่นใหม่ และตลาดในปัจจุบันมากขึ้นซึ่งจะเป็นการสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาด้านหม่อนไหมเกิดการอนุรักษ์และสืบทอดส่งเสริมการใช้ผ้าไหม  ทางสาขานฤมิตศิลป์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ซึ่งนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัญญา  ทองสวัสดี  ผู้ช่วยคณบดีหลักสูตรนฤมิตศิลป์  และอาจารย์สายฝน จำปาทอง จึงได้นำนิสิตส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการดังกล่าว  ซึ่งผลงานการออกแบบเครื่องแต่งกายได้ผ่านการคัดเลือกในระดับประเทศ เป็นชุดสำเร็จจำนวน 1 ชุด โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในวันอังคารที่ 17 มิถุนายน ณ ห้องประชุมชั้น 1 กรมหม่อนไหม กรุงเทพมหานคร

ที่มาข่าวจาก : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัญญา  ทองสวัสดี

ภาพกิจกรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »