การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป จำนวน 261 รายการ

รายละเอียด คลิก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »